TAIGA TRAILS
Taiga Trails
Trektochten & Cursussen
Dag Activiteiten
EFR Träning
Foto's
Reacties & Reisverhalen
Links
Reanimatie / Eerste Hulp Cursus
Wilderness First Aid & Search And Rescue
Reanimatie / Eerste Hulp CursusEmergency First Response Cursus (Reanimatie en Eerste Hulp)
2 dagdelen (1 dag)
data volgen (of neem contact op als u een eigen groep heeft)
minimaal 2, maximaal 10 deelnemers

Deze cursus bestaat uit twee onderdelen verdeeld over 2 dagdelen;
Primaire Zorg met AED en Secundaire Zorg. 

A Primaire Zorg Cursus met AED

Bij dit onderdeel gaan we ervan uit dat de medische hulpdiensten snel beschikbaar zijn om de zorg van de Emergency Responder te ondersteunen. Bij de Primaire Zorg oftewel de Reanimatie staan de ABC’s (Airway, Breathing, Circulation) en defibrillatie centraal en draait het om hulpverlening in de meest levensbedreigende situaties.

 
 
De standaard vaardigheden (uitvoeringsvereisten) die aangeleerd worden tijdens de Primaire Zorg Cursus zijn;
 
 1. Het beoordelen van de omgeving van het ongeval
 2. Gebruik van beschermende middelen
 3. Eerste beoordeling (stabiele zijligging)
 4. Beademing en reanimatie van een volwassene 
 5. Vrijmaken van geblokkeerde ademhalingswegen bij een volwassene die wel of niet bij bewustzijn is
 6. Stoppen van ernstige bloedingen
 7. Shockmanagement
 8. Omgaan met verwondingen aan de wervelkolom
Tevens wordt er aandacht besteed en gewerkt met de AED. (Automatische Externe Defribrillator)


B Secundaire Zorg Cursus

Bij dit onderdeel gaan we ervan uit dat de medische hulpdiensten NIET snel beschikbaar zullen zijn en draait het om de beoordeling van de patiënt.

In deze beoordeling leren deelnemers de patiënt te onderzoeken middels een stappenplan waardoor ze informatie leren verzamelen over een ziekte of verwonding. Dit kan dan doorgegeven worden aan de medische hulpdiensten.
 
De standaard vaardigheden (uitvoeringsvereisten) die aangeleerd worden tijdens de secundaire zorg cursus zijn;
 
 1. Verwondingenbeoordeling
 2. Ziektebeoordeling
 3. Verband aanleggen
 4. Spalken van breuken en uit de kom geraakte ledematen

 Wie mag deelnemen

Een ieder die interesse heeft om te leren hoe in een noodgeval geholpen kan worden mag aan deze cursussen deelnemen. Ook is de EFR cursus speciaal voor  duikers die een PADI duikopleiding volgen tot Rescue-diver.

Men hoeft niet in het bezit te zijn van een geldig erkend reanimatie- en of EHBO diploma.  Na het succesvol afronden van deze EFR cursus krijgt men een officieel internationaal erkend reanimatiediploma. 

 
Brevettering/Herhaling

Iedere deelnemer die aan alle uitvoeringsvereisten (vaardigheden) van de Emergency First Response Primaire Zorg Cursus en Secundaire Zorg Cursus  cursus heeft voldaan en het schriftelijk examen met goed gevolg heeft afgelegd krijgt een internationaal erkend Reanimatie diploma
 
Tevens wordt de deelnemers bij het EFR hoofdkantoor officieel geregistreerd als Emergency First Responder.
 
Een update zal eens in de 24 maanden plaats moeten vinden. Voor professioneel gebruik zal dit volgens de wetgeving eens in de 12 maanden moeten.
Een herhalingsprogramma kan ook via EFR Träning / Taiga Trails gevolgd worden en bestaat uit een verkort programma waarin de vaardigheden opnieuw beoefenend worden. Ook worden de eventueel veranderde Reanimatierichtlijnen besproken. en vervolgens het diploma verlengd.

Locatie en Duur

Voor groepsboekingen kan de cursus incompany plaatsvinden. Dat wil zeggen bij u op school, op de sportclub, in het bedrijf, thuis of in het verenigingsgebouw.
De duur van de cursus is 2 dagdelen (+/- 8 uur)

prijs
SEK 900 per persoon
incl. wereldwijd erkent diploma, lesmateriaal, gebruik verbandmiddelen, gebruik oefenmateriaal (reanimatiepop/AED)

 

Taiga TrailsTrektochten & Cursussen Dag Activiteiten EFR TräningFoto'sReacties & ReisverhalenLinks